Historien

År 2001 stiftet Arve Aasmundseth enkeltmannsforetaket Virtual Fire. To år senere søkte selskapet støtte fra Norges Forskningsråd om støtte til å lage en rapport om VR teknologi i verden.

Vi fikk tilslag på søknaden og Cristian Michelsen Research utarbeidet rapporten. For å gjøre en lang historie med mange opp og nedturer kort hopper vi frem til 23 desember 2013. Da møtte vi NTNU på Gjøvik som ga oss troen på at VR teknologien nå var moden nok for vår bruk.

Sommeren 2014 stifter Arve og Frøydis Aasmundseth Real Training as som knytter til seg Rickard Edens selskap Mindemia. Med egne midler og bidrag fra Innovasjon Norge startet utviklingsarbeidet. Første prototype ble testet desember 2014. Resultatet var bra men på langt nær godt nok. Gjennom 2015 tar vi i bruk ny teknologi som har kommet på markedet siden oppstarten. Samtidig etablerer vi kontakt med SP Fire Research som er blant Europas fremste brannmiljøer. De har bidratt med sin kunnskap om brann og brannslokking slik at våre brannscenarier er realistiske både hva angår utvikling og slukking.

I 2015 utvides ledergruppen og eierskapet i Real Training med Rickard Eden og Hans Seime. Utviklingsarbeidet fortsetter med full styrke inn i 2016. Samtidig søker vi etter en stor samarbeidspartner som kan ta VR brannsimulatoren ut i markedet. Vi etablerer dialog med Securitas. Etter flere møter og demonstrasjoner for sentrale personer inngår Real Training og Securitas en intensjonsavtale. Juli 2016 inngår Real Training og Securitas Norge en forpliktende samarbeidsavtale.

I januar 2017 leverer Real Training første generasjon virtual reality brannsimulator til Securitas. I januar og februar gjennomføres testing for utvalgte kunder og Securitas eget personell. I mars 2017 lanserer Securitas Brann- og redning i markedet. Vi er stolte av at vi er blant de første som tar i bruk VR teknologi for praktiske øvelser. Real Training brannsimulator er god – men fremtidens løsninger blir enda bedre. Reisen fortsetter.

Styret

Arve Aasmundseth

CEO - Chief Executive Officer

Sterk breddekompetanse innen HMS. Erfaring fra arbeidsgiverorganisasjon, private selskaper, humanitær virksomhet, tilsynsmyndighet som instruktør, ambulansepersonell, konsulent, prosjektleder, seksjonsleder, avdelingsleder, næringspolitisk leder og HMS sjef. Utdannet røyk og kjemikaliedykker. Erfaring som ansattvalgt og aksjonærvalgt styremedlem og styreleder.

Frøydis Aasmundseth

COS - Chief Of Staff

Spesialpedagog og ekspert på skoleledelse. Har grundet og vårt daglig leder i flere barnehager med opp til 80 barn. daglig ledelse med totalansvar for det pedagogiske innholdet, økonomi, HR og dialog med foreldre.

Rickard Edén

CTO - Chief Technical Officer

Stor erfaring innen programmering/utvikling/design. Spesialist på 3D grafikk og Java/Android utvikling. Skrevet boken jMonkeyEngine 3.0 Cookbook.

Hans Seime

CMO - Chief Marketing Officer

27 års erfaring innen digital marked/produkt/kommunikasjon. Sist hos Dell med 22 år i ulike markedsroller.