Real Training mottar patent (VR brann simulator)

Real Training kan stolt informere at vi har mottatt patent fra Patenstyret. Det er ingen innsigelser kommet. Patentet er bevis på innovasjon og nytenking samt gir oss enerett og nye muligheter for løsningene. Det vil også gi en trygghet for samarbeidspartnere og kunder.


Del: