Lærer å slukke brann med kunstig virkelighet

Securitas kjører brann opplæring med VR-teknologi utviklet av Real Training AS. Les og se mer på TV2.no


Del: