Brannverndag ved Høgskolen i Innlandet

I går kjørte vi praktisk branntrening med VR-teknologi for ca. 50 studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet (Rena) Veldig gode tilbakemeldinger fra samtlige. Hørt fra studenter: dette tok ikke lang tid, så realistisk, så gøy.


Del: